Általános szerződési feltételek

I. Az Általános szerződési feltételek hatálya

Jelen Általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) hatálya a www.szukits.hu címen elérhető webáruházra, a webáruház keretében nyújtott szolgáltatásokra, azok igénybevételére, illetve a használata során létrejött értékesítésekre terjed ki.

II. A Szolgáltató

A www.szukits.hu címen elérhető webáruházat az alábbi gazdasági társaság működteti (a továbbiakban: Szolgáltató):
Cégnév: Szukits Könyvkiadó Kft.
Rövidített cégnév: Szukits Kft.
Székhely: 6722 Szeged, Földváry u 9.
Adószám: 13060547-2-06
Cégjegyzékszám: Cg.06-09-008623
Csomagküldő kereskedelmi tevékenység
nyilvántartásba vételi száma: 0568/2011

III. A fogyasztó

Az a megfelelően regisztrált vagy nem regisztrált felhasználó, aki a www.szukits.hu oldalon a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint szolgáltatást vesz igénybe, vásárlást kezdeményez.

IV. A szolgáltatás tárgya

1. A Szolgáltató a www.szukits.hu oldalon egy webáruházat üzemeltet. A webáruházon keresztül a Szolgáltató elsősorban könyvek, egyéb nyomtatott termékek, kép- és hanghordozók értékesítését végzi.
2. A Szolgáltató azon termékeket értékesíti, amelyek a www.szukits.hu oldalon a termékek katalógusában elérhetőek. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy az általa értékesített termékek katalógusát megváltoztassa.
3. A Szolgáltató által értékesített termékek fogyasztó általi megvásárlásával adásvétel jön létre, amelyre a polgári jog szabályai az irányadók.

V. A szolgáltatás igénybevételének feltételei

A katalógus áttekintésére és abból való vásárlásra regisztrált és nem regisztrált fogyasztó egyaránt jogosult.
1. Regisztráció esetén az alábbi adatok megadása lehetséges:
- e-mail cím
- jelszó
- vezeték, és keresztnév
- telefonszám 
2. A regisztrációt követően a fogyasztó a megadott e-mail címmel és jelszóval tud belépni a rendszerbe.
3. Amennyiben a fogyasztó elfelejti jelszavát, kérésre a Szolgáltató új jelszót generál, melyet elküld a regisztráció során megadott e-mail címre. Az így elküldött jelszót a fogyasztó megváltoztathatja.
4. A  vásárlás során megadott adatok kezelésére vonatkozó szabályokat az Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat tartalmazza 

VI. Katalógus

1. A Szolgáltató webáruházában megrendelhető valamennyi terméket a katalógus tartalmazza. A katalógus megtekintése regisztrált és nem regisztrált felhasználók számára is lehetséges.
2. A katalógusban található termékek mindegyike mellett feltüntetésre kerül a termék rendelési szempontból aktuális státusza:
- előrendelhető
- rendelhető
- előjegyezhető
3. Megrendelések felvételére csak a „rendelhető” és az „előrendelhető” státuszú termékek esetén lehetséges.
4. A katalógusban feltüntetett árak minden esetben az ÁFÁ-val növelt ellenértéket jelentik, meghatározásukra forintban kerül sor.

VII. Belépés, megrendelés, előrendelés

1. A webáruházból történő vásárlásra regisztrált és nem regisztrált felhasználóként történő belépést követően van lehetőség.
2. Belépést követően a fogyasztó az internetes felületen megtekintheti a Szolgáltató részére megadott adatait, azokat módosíthatja, továbbá megtekintheti a kosár tartalmát, az eddigi megrendeléseit és előrendeléseit.
3. Kosár: a katalógusban történő böngészés folyamán a fogyasztó az őt érdeklő termékeket a kosárba helyezheti. Lehetőség van a kosár tartalmának tetszőleges számú bővítésére, valamint az onnan való törlésre. A kosárban megtekinthető a termék neve, valamint annak ellenértéke.
4. Megrendelés / előrendelés esetén a kosár aktuális tartalma kerül figyelembe vételre. A megrendelés esetén lehetőség van a megadott szállítási és számlázási adatok módosítására, a szállítási és fizetési mód meghatározására. Ezt követően a megrendelés véglegesítésével kerül sor a megrendelés Szolgáltató felé való továbbítására.
5. A megrendelésről / előrendelésről a fogyasztó a regisztrációs során megadott e-mail címére visszajelzést kap, amely tartalmazza a megrendelés tárgyát, a kiválasztott szállítás és fizetés adatait, továbbá a szállítási határidőt.

VIII. Átvételi mód, szállítás

1. A megrendelés átvételére személyesen Pick Pack Pontban vagy Posta Pontban vagy futárszolgálat útján van lehetőség.
2. A megrendelés átvételéről, illetve annak futárszolgálat részére történő átadásáról a Szolgáltató a fogyasztó által megadott e-mail címére tájékoztatást nyújt.
Futárszolgálat: A megrendelt könyvet a Trans-o-flex Hungary Kft. közreműködésével juttatjuk el a Vásárlóhoz, a megrendelést követő 3 munkanapon belül. A Szukiits Kft. azonban fenntartja a jogot, hogy a kiszállítás határidejét a nyári szabadságok alatt megemelje. Amennyiben emailben már értesítettük a Vásárlót a küldemény feladásáról, de valamilyen okból új szállítási címet szeretne megadni, akkor ehhez fel kell vennie a kapcsolatot a  trans-o-flex Hungary ügyfélszolgálatával. A szállítás díja 2.500 Ft alatti megrendelés esetén 1 400 Ft, 2.500 - 5.000 Ft közötti megrendelés esetén 1000 Ft, 5.000 - 10.000 Ft közötti vásárlás esetén 800 Ft, míg a 10.000 Ft-ot meghaladó vásárlás esetén a házhoz szállítás ingyenes. A kiszállítás munkanapokon 8:00-tól 17:00-ig történik. Ha nem sikerül a küldeményt kézbesíteni, akkor a futár a megadott telefonszámon felhívja a Vásárlót. Ekkor lehetőség nyílik más kézbesítési cím, illetve időpont egyeztetésére. Ha az első kézbesítés sikertelen, akkor a futár értesítést hagy a küldeményről és a következő munkanapon újra megpróbálja kiszállítani a csomagot. Ha ekkor sem sikerül a küldeményt kézbesíteni, akkor a futár a megadott telefonszámon ismét felhívja a Vásárlót. Ekkor utoljára nyílik lehetőség más kézbesítési cím, illetve időpont egyeztetésére. A futárszolgálat elérhetőségei, amelyen a fogyasztó érdeklődhet a csomag állapotáról:
- telefonszám: 06-1-877-7400 
- e-mail cím: ugyfelszolgalat@tof.hu
- weboldal: www.tof.hu
Pick Pack Pont: A megrendelt könyvet a Lapker Zrt. közreműködésével juttatjuk el a kiválasztott hírlapüzletbe, a megrendelést követő 5 munkanapon belül. A Szukiits Kft. azonban fenntartja a jogot, hogy a kiszállítás határidejét a nyári szabadságok alatt megemelje. A Pick Pack Ponttól emailban kapott értesítést követően, további 5 munkanapon belül lehet a csomagot a megadott üzletben átvenni.A szállítás díja 2.500 Ft alatti megrendelés esetén 1 300 Ft, 2.500 - 5.000 Ft közötti megrendelés esetén 900 Ft, 5.000-10.000 Ft közötti vásárlás esetén 700 Ft, míg a 10.000 Ft-ot meghaladó vásárlás esetén a  kiszállítás ingyenes. A Pick Pack Pont-ról bővebb információt erre a linkre kattintva találhat.

 Posta Pont: A megrendelt könyvet a Magyar Posta Zrt. közreműködésével juttatjuk el a kiválasztott postahivatalba, a megrendelést követő 5 munkanapon belül. A Szukiits Kft. azonban fenntartja a jogot, hogy a kiszállítás határidejét a nyári szabadságok alatt megemelje. A Posta Ponttól emailban kapott értesítést követően, további 10 napon belül lehet a csomagot a megadott postahivatalban átvenni.

A szállítás díja 2.500 Ft alatti megrendelés esetén 1 200 Ft, 2.500 - 5.000 Ft közötti megrendelés esetén 800 Ft, 5.000-10.000 Ft közötti vásárlás esetén 600 Ft, míg a 10.000 Ft-ot meghaladó vásárlás esetén a kiszállítás ingyenes.


IX. Sikertelen kézbesítés

1. A fogyasztó hibájából meghiúsult kézbesítés miatti újraküldés költségei minden esetben a fogyasztót terhelik.
2. A Szolgáltató nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:
- Olyan működési hiba esetén, amely meggátolja a fogyasztót, hogy csatlakozzon a
www.szukits.hu weboldalára, ott megrendelést adjon le.
- A fogyasztó számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.

X. Fizetés, fizetési módok

A futárszolgálattal rendelt könyvek ellenértékét, valamint a szállítás költségét a futárnak kell fizetni készpénzben, a csomag átvételekor. A Pick Pack Pontban és a Posta Pontban átvett csomagok esetében készpénzzel és bankkártyával is lehet fizetni az átvételre kijelölt helyen. Bankkártyás fizetésre azonban nem minden átvevőhelyen van lehetőség.
 

XI. Termékgarancia

1. Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.
2. Hibás teljesítés esetén a fogyasztó kifogásáról a hiba felfedezését követő lehető legrövidebb időn belül írásban köteles tájékoztatni a Szolgáltatót. Hibás teljesítés esetén a Szolgáltató elsősorban vállalja a termék kicserélését, amennyiben a cserére nincs mód, úgy a fogyasztó választása szerint árengedményt biztosít, vagy a fogyasztó megrendeléstől elállhat, és kérheti a megrendelt termékért kifizetett összeg visszatérítését.
3. Hibás teljesítés esetén a szavatossági jogok érvényesítésével kapcsolatos költségek (pl. kicserélés vagy elállás esetén a visszaküldés postaköltsége) a Szolgáltatót terhelik.
4. A hibás termék kiszállításával felmerült szállítási költséget a Szolgáltatónak nem áll módjában visszafizetni.
5. Jelentéktelen hiba esetén elállásnak helye nincs.

XII. Elállási jog

1. A fogyasztót a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet 4.-5.§§-ai szerint elállási jog illeti meg.
2. A fogyasztó az elállási jogát a termék kézhezvételének napjától számított nyolc munkanap elteltéig gyakorolhatja. Amennyiben eddig az időpontig írásbeli megerősítést nem kapott a vásárló, elállási jogát a megerősítés kézhezvételétől számított 8 napig, a termék kézhezvételétől számított legfeljebb 3 hónapig gyakorolhatja.
3. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.
4. Kézhezvételi időpont házhozszállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ez a futártól kapott nyugtával bizonyítható.
5. Az elállási jog gyakorlása esetén a terméket a Szolgáltató székhelyére (6722 Szeged, Földváry u 9.) kérjük visszaküldeni. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Az utánvétellel küldött küldemények átvételére a Szolgáltatónak nincs lehetősége. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli.
6. A Szolgáltató köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.
7. A vállalkozás azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
8. A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti elállási jogot − hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta; − hírlap, folyóirat és időszaki lap terjesztésére vonatkozó szerződés esetében; − szerencsejáték-szerződés esetében.
9. Ha a terméket a Fogyasztó használatba vette, és nem tudja hiánytalan csomagolásban, gyűrődés-, karc- és sérülésmentesen visszajuttatni, a Szolgáltató nem vállalja a termék visszavásárlását.

XIII. Szolgáltatás korlátozása

1. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben a fogyasztó legalább 3 rendelés esetén a terméket kiszállításkor alapos ok nélkül nem veszi át és a szállítás ellenértékét nem fizeti meg, akkor a fogyasztó esetleges kedvezményi jogosultságát elvegye, továbbá a megrendeléshez fűződő jogosultságát korlátozza.

XIV. Jogérvényesítés, vegyes rendelkezések

1. A fogyasztó panaszait, kifogásait írásban, a Szolgáltató székhelyére címzett postai levélben, szukits.info@gmail.com e-mail címre küldött elektronikus levélben, vagy személyesen, a Szolgáltató székhelyén közölheti.
2. Az ÁSZF a szolgáltatási jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdéseket illetően a szolgáltatói tevékenységre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések az irányadóak.
3. Jelen szerződés egyes rendelkezéseinek esetleges érvénytelensége az egész szerződést nem teszi érvénytelenné. A felek a szerződés értelmezése vagy vitáik során az esetlegesen érvénytelen rendelkezést kötelesek egy gazdasági, üzleti tartalmát tekintve legközelebb álló, de jogilag érvényes kikötéssel helyettesíteni.
4. Fogyasztó és Szolgáltató jelen ÁSZF-ben szabályozott szerződéses jogviszonyból eredő szerződéses kapcsolatuk során kötelesek egymással együttműködni.
5. Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et és/vagy annak mellékleteit a megváltozott piaci körülmények miatt alapos okkal (a szolgáltatási technológia fejlődése, beszerzési árak változása stb.) egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításáról Szolgáltató köteles tájékoztatni Fogyasztót, legkésőbb a módosítás életbe lépése előtt 15 nappal, a Szolgáltató honlapján való közzététel útján.
6. Bármely vita eldöntésére, amely a jelen szerződésből, a felek közti jogviszonyból vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével, érvénytelenségével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek kikötik a Szegedi Városi Bíróság, vagy annak hatásköre hiányában a Csongrád Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.

7. Panasza esetén lehetősége van a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez is fordulni.

Békéltető testületek listája:

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500

Fax száma: (76) 501-538

Név: Mátyus Mariann

E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;

 

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

Név: Dr. Bodnár József

E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;

 

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

Név: Dr. Bagdi László

E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

Név: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;

 

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Név: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Név: Dékány László, Jerney Zoltán

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Név: Kirst László

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Név: Horváth László

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Telefonszáma: (52) 500-749

Fax száma: (52) 500-720

Név: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: info@hbkik.hu;

 

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Név: Pintérné Dobó Tünde

E-mail cím: tunde@hkik.hu;

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Név: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Név: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: nkik@nkik.hu;

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.

Telefonszáma: (1)-269-0703

Fax száma: (1)-269-0703

Név: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Név: Dr. Novák Ferenc

E-mail cím: skik@skik.hu;

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 311-750

Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Név: Mátyás Tibor

E-mail cím: kamara@tmkik.hu;

 

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

Név: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Telefonszáma: (88) 429-008

Fax száma: (88) 412-150

Név: Dr. Óvári László

E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu

 

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Név: dr. Koczka Csaba

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

 
A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

 

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

 

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.


XV. Jogi nyilatkozat

A www.szukits.hu oldalon megjelenő információk a Szolgáltató tulajdonát képezik. Az anyagok kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú használata engedélyezett. Az itt található anyagokat a látogató nem jogosult módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni. A Szolgáltató az oldalon található adatokat a legnagyobb gondosság mellett állította össze, de az esetleges hibákért felelősséget nem vállal.

A kosárban 0 termék van
0 Ft értékben.

Könyvek féláron

TOP 20 eladás
az elmúlt 30 napban
TOP 20 eladás
az elmúlt 365 napban