Hozzájárulás hírlevél küldéséhez

 

Az Európai Parlement és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendelete (GDPR) alapján önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló, külső befolyástól mentes egyértelmű hozzájárulásomat adom a személyes adataim kezeléséhez.

Az alábbiakban tájékoztatási kötelezettségünknek a következők szerint teszünk eleget:

Az adatkezelő neve: Szukits Könyvkiadó Kft.

Elérhetősége: 6722 Szeged, Földváry u. 9.

Az adatkezelés célja: marketing tevékenység közvetlen üzletszerzési célból elektronikus levelezés útján

Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása

Az érintett adatok tárolásának időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 10 év

Hozzájárulás tárgyában érintett adatok: név, email cím

Tájékoztatjuk, hogy Ön, mint természetes személy az adatkezelés során EU általános adatvédelmi rendelete (EU GDPR) értelmében érintettként az alábbi jogokkal rendelkezik személyes adatainak kezelésével kapcsolatban:

- az EU GDPR 13. és 14. cikke szerinti tájékoztatáshoz való jog

- az EU GDPR 15. cikke szerinti hozzáférési jog

- az EU GDPR 16. cikke szerinti helyesbítéshez való jog

- az EU GDPR 17. cikke szerinti törléshez való jog (hozzájárulás visszavonása)

- az EU GDPR 18. cikke szerinti adatkezelés korlátozásához való jog

- az EU GDPR 20. cikke szerinti adathordozhatósághoz való jog

Panaszt jogosult benyújtani a következő elérhetőségek valamelyikén:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím:1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefonszám: +36 (1) 391-1400

Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a 6722 Szeged, Földváry u. 9. címre vagy elektronikusan a szukits.kiado@gmail.com címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által meghatározott címre.

 

A kosárban 0 termék van
0 Ft értékben.

Star Wars-nap

TOP 20 eladás
az elmúlt 30 napban
TOP 20 eladás
az elmúlt 365 napban